Ceny

Ceny služeb poskytovaných advokátní kanceláří Bedrna a společníci jsou smluvní a záleží na individuální domluvě mezi advokátem či pracovníkem AK Bedrna a společníci a klientem.

Druh, rozsah a náročnost právních služeb v jednotlivých případech jsou hledisky pro stanovení ceny. Ceny podpůrně vycházejí z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Jsme plátci daně z přidané hodnoty.

Samozřejmostí naší advokátní kanceláře je průběžné informování klienta o stavu jeho věci a o jednotlivých právních krocích, které jsou v dané věci po konzultaci s klientem jednotlivými pracovníky advokátní kanceláře vykonávány.

Česká advokátní komora byla dne 05. 02. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem - spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz .

Obraťte se na nás s Vaším požadavkem a my učiníme předběžný odhad ceny i nákladů potřebných k zajištění právní pomoci.