Advokáti

 • JUDr. Lucie Horčičková (partner)

  lucie.horcickova@bedrna.eu

  Vzdělání a praxe

  JUDr. Lucie Horčičková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1987 a od té doby se věnuje advokacii. Je spoluzakladatelkou Advokátní kanceláře Bedrna a společníci.

  Specializace

  Ve své advokátní praxi se JUDr. Lucie Horčičková zaměřuje na poskytování komplexních právních služeb obchodním společnostem a jiným podnikatelským subjektům. Poskytuje právní služby v celé šíři obchodního a občanského práva, včetně fúzí a likvidací obchodních společností.

  JUDr. Horčičková se věnuje rovněž zastupování klientů před soudy a správními orgány.

  Jazykové znalosti

  JUDr. Lucie Horčičková hovoří plynně anglicky a rusky. Pro jazyk anglický je zapsána jako tlumočnice v seznamu tlumočníků Městského soudu v Praze.

 • Mgr. Robert Toldi

  robert.toldi@bedrna.eu
 • Mgr. Jakub Horčička

  jakub.horcicka@bedrna.eu
 • JUDr. Petr Harmach (partner)

  petr.harmach@akharmach.cz

  Vzdělání a praxe

  JUDr. Petr Harmach absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od té doby se věnuje advokacii.

  Specializace

  Ve své advokátní praxi se JUDr. Petr Harmach zaměřuje na poskytování komplexních právních služeb obchodním společnostem a jiným podnikatelským subjektům. Poskytuje právní služby v celé šíři obchodního a občanského práva, včetně fúzí a likvidací obchodních společností.

  JUDr. Harmach se věnuje rovněž zastupování klientů před soudy a správními orgány.

  Jazykové znalosti

  JUDr. Petr Harmach hovoří plynně italsky .

 • Mgr. Jana Hálová, roz. Šmahajová (partner)

  jana.halova@bedrna.eu

  Vzdělání a praxe

  Jana Šmahajová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2008. V současné době vykonává advokacii jako samostatná advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14207.

  Jazykové znalosti

  angličtina

 • JUDr. Věra Pleskotová ( spolupracující advokát)

  Vzdělání a praxe

  JUDr. Věra Pleskotová působí v advokacii od ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě toho po několik let také zastávala pozici vedoucí právního oddělení významného subjektu v sektoru bytového družstevnictví. K týmu Advokátní kanceláře Bedrna a společníci se JUDr. Pleskotová připojila v roce 1994.

  Specializace

  JUDr. Věra Pleskotová se věnuje především problematice občanského a obchodního práva. Má rozsáhlé zkušenosti s obstaráváním smluvní agendy pro obchodní společnosti i jednotlivce (včetně bytové problematiky), zabývá se vymáháním pohledávek a exekucemi a zastupuje klienty v soudním řízení.

  JUDr. Pleskotová rovněž poskytuje právní služby v oblasti rodinného práva, zejména ve věcech péče o nezletilé, dohodnutých rozvodů včetně dohod o majetkovém vypořádání a výživného.

  Jazykové znalosti

  angličtina

 • Mgr. Jiřina Dvorníková ( spolupracující advokát)

  jirina.dvornikova@bedrna.eu

  Vzdělání a praxe

  Mgr. Jiřina Dvorníková je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 16934. V oblasti advokacie začala pracovat již během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2013 obdržela akademický titul „Mgr.“ Během studentské a následné koncipientské praxe získala bohaté zkušenosti ze všech odvětví práva. V roce 2016 složila advokátní zkoušku a od téhož roku vykonává samostatnou advokátní praxi.

  Specializace

  Právní služby poskytuje ve všech oblastech práva, přičemž široce se nyní věnuje zejména právu rodinnému, insolvenčnímu, oblasti převodů nemovitostí, společenství vlastníků jednotek, vymáhání pohledávek, jakož i právu obchodních korporací. Má zkušenosti také v oblasti obhajoby v trestních věcech.

  Jazykové znalosti

  angličtina, němčina