Spolupracovníci

Svou činnost koordinujeme s řadou odborníků poskytujících služby, které jsou předpokladem výsledku, který od nás klient očekává. Těmto a mnoha dalším našim spolupracovníkům zadáváme úkoly po dohodě s klientem.

  • Notáři

    Např. prostřednictvím spolupracujících notářů pružně zajistíme sepsání notářského zápisu nebo sjednáme notářskou úschovu peněžních prostředků. Výkon pravomocných rozhodnutí zadáme těm exekutorům, s jejichž prací máme dlouhodobě dobré zkušenosti.