Historie kanceláře

Advokátní kancelář Bedrna a společníci, sdružení advokátů, se sídlem Puškinovo nám. 14, 160 00 Praha 6, je renomovanou advokátní kanceláři působící v Praze již od roku 1993.

Zakládajícími členy advokátní kanceláře Bedrna a společníci jsou JUDr. Lucie Horčičková a JUDr. Jiří Bedrna, který před počátkem své advokátní praxe působil v justici. Do advokacie odešel z pozice předsedy občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSFR. Námi poskytované právní služby tak rozšiřuje o poznatky z legislativy a legislativních procesů, ale zejména o praktické poznatky ze všech justičních oblastí.

Od počátku roku 2006 působíme na 3 pracovištích, z nichž dvě se nachází ve vlastních prostorách na Praze 6 (Eliášova 21 a Jednořadá 53) a třetí v kancelářích na Praze 1, ul. Kozí 915/7 – blíže viz Kontakt.

V roce 2015 bylo založeno nové sdružení Advokáti Bedrna a partneři sdružující pracoviště v Jednořadé a Kozí, resp. Václavské náměstí. Členové tohoto sdružení následně v roce 2019 založili společnost Bedrna a partneři s.r.o., advokátní kancelář, pod jejíž hlavičkou nadále poskytují právní služby.

Poskytování právních služeb u právnických osob začíná založením společnosti, úpravou vztahů mezi společníky, řešením vztahů k zaměstnancům, obchodním partnerům či státním orgánům, specializujeme se na fúze, rozdělení, přeměny, prodej podniků a likvidace obchodních společností. Poskytujeme kompletní servis včetně potřebných služeb účetních, auditorů a znalců.

Disponujeme vedle stálých zaměstnanců podporou spolupracovníků a zázemím na úseku financí a bankovní sféry. Pracujeme v součinnosti s jinými renomovanými advokátními kancelářemi, zejména v oblasti trestního práva. Úzce spolupracujeme také se soudními znalci, daňovými poradci, auditory a notářskými kancelářemi v Praze, z nichž jedna sídlí v domě, kde se nachází jedno z pracovišť naší advokátní kanceláře.