Rodinné a pracovní

Rodinné právo

V rodinných otázkách Vám můžeme pomoci se sepisem předmanželské smlouvy či pro Vás připravíme dohodu, jíž bude upraven rozsah společného jmění manželů (zúžení či rozšíření SJM).

Můžeme Vás zastupovat v rozvodovém řízení, ať již se jedná o rozvod sporný nebo tzv. „dohodnutý“ včetně řízení o rodičovských právech (určení výživného, úprava styku, svěření do péče), vypořádání společného jmění manželů.

Pracovní právo

Služby v oblasti pracovního práva představují především přípravu a návrhy veškerých pracovněprávních dokumentů, ať již se jedná o vznik, změnu nebo ukončení předmětného pracovněprávního vztahu, přípravu např. vnitřních předpisů zaměstnavatele, dohod o hmotné odpovědnosti, konkurenčních doložek apod.

V otázkách pracovněprávních vztahů a řešení sporů z nich vzniklých poskytujeme poradenství jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům.