Správní právo

Řízení před Katastrálním úřadem

V rámci komplexnosti našich služeb zajišťujeme podání návrhů k příslušnému Katastrálnímu úřadu, ať se již jedná o vklad vlastnického práva k nemovitostem, zápis změn či výmaz práv.

Své klienty zastupujeme v řízení u katastrálního úřadu od sepisu příslušného návrhu včetně podání daného návrhu prostřednictvím naší advokátní kanceláře, do úplného vyřízení.

Řízení před Živnostenským úřadem

Zajistíme Vám získání živnostenského a jiného oprávnění k podnikání, zápis odpovědného zástupce za příslušné živnosti včetně zastupování ve věcech podle živnostenského zákona.

Jiná správní řízení

Naše advokátní kancelář je připravena poskytnout klientům komplexní právní poradenství a asistenci i v rámci správních řízení vedených Komisí pro cenné papíry, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadem průmyslového vlastnictví, organizátory burzovních trhů, jakož i jinými správními orgány a institucemi disponujícími správními pravomocemi, včetně finančních úřadů.

Správní soudnictví

V případě, že rozhodnutí správního orgánu není v souladu se zákonem, jsme připraveni podat v zastoupení svých klientů opravné prostředky ve formě odvolání nebo rozkladu, včetně případného právního zastoupení před správními soudy.