Zastupování

Soudní spory

Významnou část práce naší advokátní kanceláře představuje zastupování našich klientů před soudy všech stupňů, ať již se jedná o spory z uzavřených smluv, o spory rodinné nebo pracovní či v zásadě jakýkoli spor, který je nutno řešit soudní cestou.

Poskytneme Vám pomoc, ať již máte v úmyslu někoho žalovat nebo jste stranou žalovanou, navrhneme Vám možné varianty řešení Vašeho problému.

Správní řízení

V případech, kdy existuje důvodná pochybnost o správnosti postupu správních orgánů, zastupuje naše kancelář klienty při soudním přezkumu správních rozhodnutí.

Výkon rozhodnutí

V případě vydání pravomocného soudního rozhodnutí či rozhodčího nálezu zajišťujeme výkon příslušných rozhodnutí buď prostřednictvím soudů nebo prostřednictvím soukromých exekutorů.